Excel finančne funkcije

[flowplayerkoda_excelffpred]
Nadgradite svoje znanje
financ s finančnimi funkcijami in imejte popoln pregled nad njimi s programom MS Excel 2007 (tudi za 2010).
58 VIDEOPOSNETKOV, 10 POGLAVIJ
 • Analizirajte posojila, plačila in obresti,
 • izračunajte amortizacije,
 • določajte vrednosti in stopnje donosov,
 • izračunajte datume kuponov,
 • izračunajte cene in donose za vrednostne papirje.
Je mogoče v tako kratkem času obvladati finančne funkcije?
Program Excel vsebuje veliko funkcij, ki so namenjene finančnikom in vsem, ki se ukvarjajo s financami. Znanje teh finančnih funkcij vam bistveno olajša delo, saj lahko zahtevne izračune in kalkulacije opravite kar v Excelu.
V kratkem času se jih naučite in pri delu boste učinkovitejši, ker boste spoznali vse trike s področja analize posojil, izračunov amortizacije, določanja stopenj donosov, izračunov vrednosti, donosov in cen vrednostnih papirjev ipd. Do želenih rezultatov boste prišli hitreje in enostavneje, saj boste s pomočjo videoposnetkov obvladali številne finančne funkcije.
Zagotavljamo vam udobno, enostavno in časovno ter finančno učinkovito izobraževanje, kjer ni nepotrebnih potnih stroškov, odsotnosti z dela, učinkovitost samega izobraževanja pa ni omejena na število razpoložljivih učilnic in učiteljev.
Do e-izobraževanja dostopate kadarkoli imate čas in kjerkoli ste. Zraven prejmete praktične vaje, s katerimi sledite izobraževanju. Izobraževanje popolnoma prilagodite vašim potrebam in željam.
Pogosto se zgodi, da bi radi nekaj izračunali, pa se ne spomnite kako. Vedno lahko pogledate v e-izobraževanje in s pomočjo naprednega iskalnika najdete odgovor, saj je dostop do lekcij časovno neomejen.
Dodatno prejmete certifikat o uspešno opravljenem e-izobraževanju. Ustvari se vam znotraj vašega profila, ko pogledate več kot 90% videoposnetkov.
Excel finančne funkcije + praktične vajeŠe danes si zagotovite 58 videoposnetkov in praktične vaje!

Pridobili boste znanja, ki jih sproti uporabljate v praksi! Dodatno prejmete 8 videoposnetkov, s pomočjo katerih ustvarjate, oblikujete in postavljate grafikone in vrtilne tabele.

V primeru naročila več kot enega e-učenja vam priznamo 10% popust za vsako dodatno e-učenje.

Spodaj si poglejte natančno vsebino e-učenja in primere brezplačnih videoposnetkov (v modri barvi)!
7 najpomembnejših razlogov, zakaj bo tudi vas prepričalo e-učenje z videoposnetki.
Z veseljem vam brezplačno svetujemo in pomagamo.
Dostop do vašega
e-učenja vam
ostane za vedno.
Prejmete praktične vaje, da enostavneje sledite e-učenju.
Prejmete certifikat
o uspešno zaključenem
e-učenju.
Do e-učenja
dostopate od koderkoli
in kadarkoli želite.
Zagotavljamo vam
100% varno nakupovanje
preko zaščitene povezave
s SSL certifikatom.
Z naprednim predvajalnikom upravljate videje po želji.

Vsebina e-učenja Microsoft Excel finančne funkcije in brezplačni videoposnetki

 • Uvod

  Čas trajanja
  Uvod 0 min 36 sBrezplačen video
 • 1. Analiza posojil, plačil in obresti

  PMT – Izračun plačila posojila 3 min 11 s
  PPMT in IPMT – Izračun glavnice in obresti za naložbo v danem obdobju 3 min 42 s
  CUMPRINC in CUMIPMT – Izračun kumulativne glavnice in obresti med obdobji 2 min 45 s
  ISPMT – Izračun obresti v določenem obdobju 1 min 1 sBrezplačen video
  EFFECT in NOMINAL – Najde efektivno in nominalno letno obrestno mero 2 min 53 s
  ACCRINT in ACCRINTM – Izračun povečanih obresti za naložbo 3 min 32 s
  RATE – Najde obrestno mero za anuiteto 2 min 0 s
  NPER – Izračun števila obdobij za naložbo 1 min 56 s
 • 2. Izračun amortizacije

  SLN – Izračun amortizacije po linearni metodi 1 min 7 s
  DB – Izračun amortizacije po metodi pojemajočega salda 2 min 7 s
  DDB – Izračun amortizacije po metodi dvojnopojemajočega salda 1 min 50 s
  SYD – Izračun amortizacije po metodi vsote letnih števk 1 min 18 sBrezplačen video
  VDB – Izračun amortizacije za delna obdobja 2 min 27 s
  AMORDEGRC – Izračun amortizacije za vsako obračunsko obdobje z amortizacijskim koeficientom 2 min 2 s
  AMORLINC – Izračun amortizacije za vsako obračunsko obdobje 1 min 25 s
 • 3. Določanje vrednosti in stopnje donosov

  FV – Izračun bodoče vrednosti naložbe 1 min 44 s
  FVSCHEDULE – Izračun bodoče vrednosti naložbe s spremenljivo obrestno mero 1 min 36 s
  PV – Izračun sedanje vrednosti naložbe 1 min 35 s
  NPV – Izračun neto sedanje vrednosti naložbe 2 min 29 sBrezplačen video
  XNPV – Izračun neto sedanje vrednosti za časovni razpored denarnih tokov 1 min 24 s
  IRR – Izračun notranje stopnje donosa 2 min 38 s
  XIRR – Izračun notranje obrestne mere povrnitve za razporejeni denarni tok 1 min 20 s
  MIRR – Izračun notranje stopnje donosa za vrsto periodičnih denarnih tokov 1 min 26 s
  DISC – Stopnja rabata vrednostnega papirja 1 min 17 s
 • 4. Izračun datumov kuponov in trajanja vrednostnih papirjev

  COUPDAYBS – Izračun števila dni od začetka periode kupona do datuma dodelitve 1 min 7 s
  COUPDAYS – Izračun števila dni v obdobju kupona, ki vsebuje datum dodelitve 1 min 12 s
  COUPDAYSNC – Izračun števila dni od datuma dodelitve do datuma unovčitve naslednjega kupona 1 min 3 s
  COUPNCD – Izračun naslednjega datuma kupona po datumu poravnave 1 min 11 sBrezplačen video
  COUPNUM – Izračun števila kuponov izplačanih med datumom dodelitve in zapadlosti 1 min 35 s
  COUPPCD – Izračun datuma predhodnega kupona pred datumom dodelitve 1 min 12 s
  DURATION – Izračun letnega trajanja vrednostnega papirja 2 min 2 s
  MDURATION – Izračun trajanja vrednostnega papirja spremenjeno po Macauleyu 1 min 24 s
 • 5. Izračun vrednosti in donosov za vrednostne papirje

  DOLLARDE in DOLLARFR – Pretvarjanje cen izraženih v ulomkih v cene izražene z decimalkami 1 min 49 s
  INTRATE – Izračun obrestne mere za v celoti vloženi vrednostni papir 1 min 6 s
  RECEIVED – Izračun zneska zapadlosti za v celoti vloženi vrednostni papir 1 min 9 s
  PRICE – Izračun cene predpisane vrednosti vrednostnega papirja, ki izplača periodične obresti 1 min 33 s
  PRICEDISC – Izračun cene predpisane vrednosti vrednostnega papirja s popustom 1 min 10 s
  PRICEMAT – Izračun cene predpisane vrednosti vrednostnega papirja, ki izplača obresti ob zapadlosti 1 min 16 s
  TBILLEQ – Izračun ekvivalentnega delniškega donosa za menico 0 min 54 s
  TBILLPRICE – Izračun cene predpisane vrednosti menice 0 min 49 s
  TBILLYIELD – Izračun donosa menice 0 min 42 sBrezplačen video
  YIELD – Izračun donosa na vrednostnem papirju, ki izplačuje periodične obresti 1 min 29 s
  YIELDDISC – Izračun letnega donosa za diskontno obveznico 1 min 2 s
  YIELDMAT – Izračun letnega donosa vrednostnega papirja, ki izplača obresti ob zapadlosti 1 min 10 s
 • 6. Izračun cen in donosov za vrednostne papirje s prekoračenimi obdobji

  ODDFPRICE – Izračun cene predpisane vrednosti vrednostnega papirja s prekoračitvijo prvega obdobja 2 min 14 s
  ODDFYIELD – Izračun donosa vrednostnega papirja s prekoračitvijo prvega obdobja 1 min 41 s
  ODDLPRICE – Izračun cene predpisane vrednosti vrednostnega papirja s prekoračitvijo zadnjega obdobja 1 min 38 s
  ODDLYIELD – Izračun donosa vrednostnega papirja s prekoračitvijo zadnjega obdobja 1 min 36 s
 • 7. Grafikoni

  Zakaj grafikon 1 min 39 s
  Ustvarjanje vašega grafikona 2 min 10 s
  Prilagajanje in postavitev grafikona 1 min 24 s
 • 8. Vrtilne tabele

  Vrtilna tabela 1 min 25 s
  Ustvarjanje vrtilne tabele 2 min 1 s
  Postavitev vrtilne tabele 1 min 3 s
  Oblikovanje vrtilne tabele 1 min 36 sBrezplačen video
  Ustvarjanje vrtilnega grafikona 0 min 55 s
 • 9. Zaključek

  Zaključek 0 min 20 s

Dodaj odgovor