Excel funkcije – najpogostejše napake s funkcijami in formulami

Najpogostejše napake, ki jih povzročajo Excel funkcije in formule so, da pozabimo vnesti enačaj (=) na začetku funkcije ali pa da pred enačajem vnesemo presledek. Pogost problem predstavlja tudi napačen format podatkov, npr. podatki so v tekstovnem formatu namesto v številčnem.
Prav tako lahko napačno izberemo področje, ki ga želimo uporabiti pri izračunu določene funkcije.
Najpogostejše napake, ki jih javlja Excel so #VREDN!, #IME, #SKLIC! in #ŠTEV!.
Napaka #VREDN! nastopi, ko se uporabi napačna vrsta argumenta. Da vidite možne težave in rešitve, kliknete na klicaj levo ob celici in izberete »Pomoč za to napako«. Excel Pomoč vam nato ponudi številne vzroke in rešitve za tovrstno napako.
Vzrok je najpogosteje besedilni niz, ki ga hočete uporabiti skupaj z matematičnimi operacijami. Prav tako ste verjetno uporabili povezavo do podatka, ki v delovnem listu ne obstaja.
Napaka #IME! se pokaže, ko Excel ne prepozna besedila v formuli. Najpogostejše težave so, ko se v formuli sklicujemo na ime, ki ne obstaja ali pa je nepravilno zapisano, ime funkcije ni pravilno črkovano, besedilo je bilo vneseno brez dvojnih narekovajev ali pa v sklicu manjka dvopičje.
Rešitve so preproste, saj moramo običajno preveriti črkovanje in popraviti samo besedilo ali črkovanje Excel funkcije.
Napaka #SKLIC! se pojavi, ko je sklic na celico napačen. Težave nastopijo, ko so celice izbrisane, na katere se sklicujejo druge Excel funkcije. Preveriti moramo funkcije, če se argumenti sklicujejo na celice, ki ne obstajajo.
Napaka #ŠTEV! pokaže, da so v funkciji ali formuli napačne številske vrednosti. Preveriti moramo ali ni število preveliko ali premajhno za Excel. Prav tako moramo zagotoviti, da so vrednosti v funkciji števila in ne besedila.
Obstajajo še druge napake kot so #NIČ!, ki nastopi, ko navedemo dve območji v delovnem listu, ki se ne sekata. Najverjetneje smo izbrali nepravilen obseg.
Napaka #DEL/0! Se pojavi, ko delimo število z nič ali pa s številom, ki ne obstaja. Preveriti moramo, da števila ne delimo z nič ali pa s prazno celico.
Napaka #N/V pomeni, da vrednost v funkciji ni na voljo. V tem primeru pogosto manjkajo podatki ali pa je uporabljena neprimerna vrednost.
Poglejte si praktičen videoposnetek, kjer boste spoznali kako se uporabi Excel funkcija Weekday, s katero poiščemo dneve v tednu.
Če bi radi natančneje spoznali formule in funkcije v Excel-u, ne spreglejte e-učenja Excel 2010 – napredne formule in funkcije, kjer smo zbrali 57 najpogosteje uporabljenih formul in funkcij.
Excel v PDF obrazec - z enim klikom uvozite podatke
Brezplačna e-knjiga

Kako z enim klikom uvozite podatke
iz Excela v PDF obrazec

Spodaj vnesite vaše ime in priimek ter e-poštni naslov
in si takoj zagotovite praktično e-knjigo!

Vaša zasebnost nam je izredno pomembna. Vaših osebnih podatkov ne bomo delili oz. posredovali tretjim osebam. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene.