Piškotki

Naša spletna stran uporablja piškotke kot skoraj vse spletne strani. Potrebni so za pravilno delovanje spletne trgovine in članstva. S piškotki nikakor ne zbiramo podatkov, s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto.
Kaj je piškotek ali »cookie«?
Med brskanjem po spletnem portalu Tutoria.si se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in registriranih članov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem portalu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev. Piškotek si lahko zamislite kot »spomin« za spletno stran, ki omogoča, da prepozna uporabnika in se primerno odzove. Piškotki, ki jih uporabljamo na spletnih straneh, nikakor ne zbirajo podatkov, s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto.
Kakšne vrste piškotkov uporabljamo?
Za spremljanje obiskanosti spletnih strani so potrebni piškotki, ki jih potrebuje tretja stran kot je Google Analytics za pravilno delovanje. S temi piškotki ni mogoče ugotoviti identitete posameznika, uporabljajo se samo za statistične namene.
Za naše registrirane uporabnike ustvarimo piškotke tako kot druge spletne strani, ki naznanjajo, ali ste vpisani ali ne.
Uporabnik ali registriran član lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo omogočil uporabo piškotov na posameznem spletnem portalu ali ne. Uporaba storitev spletnega portala Tutoria.si, za katere se zahteva članstvo na spletnem portalu, brez omogočenih piškotov ni mogoča. Več podatkov o piškotih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika, informacije pa prav tako najdete pod pogostimi vprašanji.

Komentiranje je zaprto.